Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı. Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı. Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır.

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı

Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli;

– I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
– II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,

Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Karar’ın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18,
oranında KDV uygulanmaktadır.

Evvelce 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanarak bazı mal ve hizmetlerde %8’e, bazılarında ise %1’e düşürülen KDV oranlarının uygulanma süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı ve bu hususa 2020 – 103 no.lu Sirkülerimizde yer verilmişti.

--------------------------------------

Bu defa 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (Ek) yayımlanmış olup, söz konusu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar’a aşağıdaki geçici 9. madde eklenmiştir.
“30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Buna göre, 31.05.2021 tarihine kadar %1 olarak uygulanmakta olan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerindeki KDV oranının uygulanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.


Bu Konuya Göz AtınVERGİDE ESNAF MUAFLIĞI SINIRI 2022


Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Bu Konuya Göz at.!  Esnaf muaflığı sınırı 2022, Gelir vergisi muafiyeti 2022

Ek: 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

YORUM YAP