Vergide Esnaf Muaflığı Sınırı 2022

Vergide Esnaf muaflığı sınırı 2022, Gelir vergisi muafiyeti 2022. Evde İmal Edilen Ürünlerin İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ile Mikro İhracat Kazançlarında İndirim Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Vergide Esnaf Muaflığı Sınırı 2022

Vergide Esnaf muaflığı sınırı 2022, Gelir vergisi muafiyeti 2022. Evde İmal Edilen Ürünlerin İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ile Mikro İhracat Kazançlarında İndirim Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve bu husus sizlere 2020 – 96 no.lu Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

– Ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın
oturdukları evde imal ettikleri malları internet ortamında satanlar esnaf muaflığından
yararlanabileceklerdir.

Vergide Esnaf muaflığı sınırı 2022, Gelir vergisi muafiyeti 2022

– Tam mükellef gerçek kişilerin, Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından
düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde
ettikleri kazancın %50’si gelir vergisi beyannamesinde gelirden indirilebilecektir.

--------------------------------------

Bu defa, 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de “314 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği” (Ek)
yayımlanmış olup, Tebliğ ile evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığı
uygulaması ile gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara
indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmış olup, Tebliğ’de yer alan konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

Esnaf muaflığı şartları

– Esnaf muaflığının kapsamı ve şartları,
– Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması,
– Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme,
– Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler,
– İndirimden yararlanabilecek mükellefler ve yararlanma şartları,
– Uygulanacak indirim oranı,
– İndirimden geçici vergi dönemlerinde yararlanılması ve kur farklarının indirim tutarında dikkate
alınmaması.

Vergide Esnaf muaflığı

Söz konusu Tebliğ, yayımı tarihinde (30.04.2021) tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ hükümleri Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Ek – 314 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

YORUM YAP