Zemzem suyunun faydaları nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Kalsiyum ve magnezyum kaynaklı olmasının yanında florür de içermesi, doğal mikrop öldürücü olduğunu gösterir. Mide ülseri, baş ağrısı, karaciğer rahatsızlıkları, cilt sorunları, göz sağlığı ve bunun gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı oldukça faydalıdır.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Zemzem suyunun faydaları nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Zem zem Hz. İbrahim’in hanımı Hacer validemiz kundaktaki açlıktan ağlayan yavrusu Hz. İsmail’e rızık bulmak için için Safa ve Merve tepeleri arasında koşturken Cebrail aleyhisselam tarafından kazılan kuyudan çıkan bir sudur. Peki Zemzem suyunun faydaları nelerdir?

Zemzem suyunun faydaları

Hacer validemiz suyun zeminden fışkırdığını görünce sevinçle , “Dur, dur” manasında “Zem zem” dedi ve suyun akmasını engellemek için önünü kesti, havuz gibi yaptı.
Daha sonra bu mübarek sudan içerek Hz. İsmail’i emzirdi. Bunun üzerine Cebrail (a.s) şöyle seslendi: “Sakın, ‘Helak oluruz, zarara uğrarız’ diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın (Kabe’nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez”( Buharı, Bedü’l-Halk: 29.).

Zem zem kuyusu böylelikle ortaya çıkmış oldu. Hz İsmail ve Hacer validemiz uzun bir süre bu mübarek suyla hayatta kaldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zem zem suyuna çok ehemmiyet verirdi. Aişe radıyallahu anha’dan yapılan rivayete göre; Mekke’den ayrılınca beraberinde Zemzem suyu taşır ve Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de taşıdığını söylerdi.

Doyurucudur

İbn Abbas radıyallahu anhu’dan yapılan rivayete göre, Resulüllah sallahu aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Zemzem suyu ne için içilirse ona göre yarar sağlar: Şifa arzusuyla içersen Allah sana şifa verir; açlığını gidermek niyetiyle içersen Allah seni doyurur; susuzluğu kesip gidermek için içersen, Allah senin susuzluğunu onunla kesip giderir. Zemzem, Melek Cebrail’in açtığı çukurdur, İsmail’in su içtiği yerdir.” (Camius-Sağir,5:404: 7760). Manevi ve kimyevi özellikleriyle zem zem doyurucu ve aynı zamanda susuzluk giderici bir içecektir. Ebu Zer’i Gıfari radıyallahu anhu, Kabe’de 30 gün boyunca yalnızca zemzem suyu ile hayatını idame ettirmiş , başka hiçbir yiyecek ve içeçeğe ihtiyaç duymamıştır.

--------------------------------------

Hastalıklara Şifadır

Zemzem’in yine Peygamber Efendimiz sallahu aleyhi vesellem sözlerinden de anlaşılacağı üzere hastalıklara şifadır. Bilimsel anlamda da üzerinde çalışmalar yürütülen ancak sırrı ve faydaları henüz tam anlamıyla çözülemeyen bir içecektir. Dünya sağlık örgütünün (WHO) raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyu günümüz teknolojisine rağmen tam olarak analiz edilebilmiş değil. Ancak yapılan araştırmalarda baş ağrısı, mide ülseri, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği anlaşılmıştır.

Süt artırıcıdır

Zemzemin ortaya çıkış hadisesinden de anlaşılabileceği gibi Hacer validemize olduğu gibi emziren annelerin sütünü artırıcı özelliği vardır. Resûlullah sallahu aleyhi vesellem Efendimiz de “Hz. Hâcer, bu sudan içti. Sütü gelip çocuğunu, emzirdi.” buyurarak, zemzemin süt çoğaltıcı etkisine değinmişlerdir. (Buharî-Sahih c.4,s. 114)

Sevap kaynağıdır

Zemzem içenlere şifa kaynağı olduğu gibi aynı zamanda sevap kaynağıdır da. Zemzem hakkında çıkarılan bazı hükümler şöyledir. Kabeyi tavaftan sonra, iki rekat namaz kılınınca içmek müstehabtır. Kıbleye yönelerek üç yudumda içmenin sünnet veya müstehab olduğuna dair görüşler vardır. (el-Mavsılî, el-İhtiyâr, Cüz: I, s. 155; Seyyid Sâbık, Fıkhu’s-sünne, II, 706 vd.) Zemzem içerken şifa, rızık, ilim ve rahmet dilemek müstehabdır. Muhammed ibn Abdurrahmân ibn Ebî Bekr (r.anhum) anlatıyor: “Ben ibn Abbas’ın radıyallahu anhuma yanında oturuyordum.Ona bir adam gelmişti. ‘Nereden geliyorsun’, diye sordu. Adam, ‘Zemzem’den’ dedi. İbn abbas, ‘Ondan gerektiği şekilde içtin mi’ diye sordu. Adam, ‘Nasıl’ deyince, açıkladı: ‘Zemzem içerken Kıble’ye döneceksin. Besmele çekeceksin. Üç kere nefes alıp kana kana içeceksin. İçip bitirince, Allah azze ve celle’ye hamdedeceksin. Zira Rasûlullah sallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdular: ‘Münafıklarla bizim aramızdaki fark, onların Zemzem’i kana kana içememeleridir.” [Canan, İbrahim, a.g.e., 17, 384, H. no: 922]

YORUM YAP